VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

Tämän Redorent Oy:n (”Redorent”) tuottaman ja ylläpitämän verkkosivuston (”Verkkosivusto”) käyttöön sovelletaan näitä yleisiä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”). 

Verkkosivustolla tarjottavien palvelujen käyttö edellyttää rekisteröitymistä ja tiettyjen palveluiden käyttö edellyttää sähköisen sopimuksen allekirjoittamista Redorentin kanssa. Näihin palveluihin sovelletaan Käyttöehtojen lisäksi palveluiden omia käyttöehtoja. 

Verkkosivustoa käyttämällä hyväksyt seuraavat käyttöehdot: 

1. Verkkosivuston sisältö

Redorent ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Redorent ei ole vastuussa mistään sivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen tai sivustojen sisältämän tiedon aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Redorentille. 

2. Saatavuus

Redorent ei vastaa Verkkosivuston eikä sen kautta käytettävissä olevien palvelujen toimivuudesta tai keskeytyksettömästä saatavillaolosta eikä kolmannen osapuolen, esimerkiksi palveluntarjoajan toiminnasta. Redorent ei myöskään vastaa Verkkosivuston tai sen kautta käytettävissä olevien palvelujen viiveestä. Redorentillä on oikeus milloin tahansa muuttaa Verkkosivuston sisältöä ja sulkea Verkkosivusto tilapäisesti tai pysyvästi ilman etukäteistä ilmoitusta. 

Verkkosivusto ja sen palvelut eivät mahdollisesti ole aina käytettävissä Verkkosivuston ylläpitotoimenpiteistä, järjestelmävaatimuksista ja muista näihin rinnastettavista syistä johtuen. Redorent ei vastaa Verkkosivuston tai sen kautta käytettävissä olevien palvelujen toimivuuden tai viiveen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista taikka taloudellisista menetyksistä. 

3. Tavaramerkit, tekijänoikeus ja muu immateriaalioikeus

Kaikki Verkkosivustolla ja sen palveluissa julkaistava aineisto on Redorentin tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta, lukuun ottamatta kolmansien osapuolien tuottamia ja sivustoille mahdollisesti liitettyjä palveluja. Redorent pidättää kaikki oikeudet sivustoilla ja sen sisältämissä palveluissa julkaistavaan aineistoon. 

Verkkosivuston käyttäjä voi tallentaa aineistoa Verkkosivustolta henkilökohtaiseen käyttöön. Tallennettua tietoa ei saa muuttaa, monistaa, myydä eikä siitä saa poistaa tavaramerkkiä, tekijänoikeutta tai muuhun immateriaalioikeuteen liittyvää huomautusta. Muu Verkkosivuston käyttäminen edellyttää Redorentin antamaa kirjallista suostumusta. Sivujen sisältöä lainatessa tulee lisäksi aina ilmoittaa lähde. 

4. Henkilötietojen käsittely

Redorent käsittelee rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja vuokranantajarekisterin ja vuokralaisrekisterin tietosuojaselosteiden ja yksityisyyden suojaa koskevan, kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 

5. Evästeiden käyttö

Redorent käyttää evästeitä Verkkosivuston käytettävyyden ja toiminnan parantamiseen. Eväste on pieni tietokoneelle ladattava tekstitiedosto, joka tallennetaan joko väliaikaisesti tietokoneen työmuistiin (”istuntokohtainen eväste”) tai tietokoneen kovalevylle (”pysyvä eväste”). Selain tallentaa evästeen tietokoneelle ja palauttaa evästeen sisältämän tiedon Verkkosivustolle joka kerta, kun sivustolla vieraillaan. Evästeiden tarkoituksena on tarjota Verkkosivuston käyttäjälle henkilökohtainen käyttäjäkokemus ja tehdä palvelun käytöstä mahdollisimman sujuvaa ja turvallista. Evästeiden avulla varmistetaan, että istunnon käyttäjä on se taho, joka on kirjautunut Verkkosivustolla tarjottavaan palveluun. 

Useimpien selainten asetukset hyväksyvät lähtökohtaisesti evästeet. Selaimen asetuksia voi kuitenkin muuttaa siten, että se hylkää evästeet tai vaatii aina hyväksynnän evästeiden käyttöön. Jos evästeiden käyttöä ei hyväksy, on mahdollista, että Redorent-palvelun käyttö rajoittuu tämän seurauksena. 

Verkkosivustolla käytetään istuntokohtaisia evästeitä ja pysyviä evästeitä. 

Istuntokohtaiset evästeet: Redorent käyttää enimmäkseen istuntokohtaisia evästeitä, joita ei tallenneta palvelun käyttäjän tietokoneen kovalevylle, ja jotka poistetaan, kun selain suljetaan. 

Pysyvät evästeet: Redorent käyttää pysyviä evästeitä palvelun käyttäjän henkilökohtaisten käyttöasetusten tallentamiseksi. Tämä mahdollistaa palvelun personoinnin ja siten myös palvelun paremman käyttökokemuksen. 

Redorent analysoi Redorent-palvelun käyttäjäprofiileja anonyymisti palvelun laadun parantamiseksi. Redorent käyttää Google Inc. (”Google”) työkaluja (Google Analytics, Analytics Remarketing, Adwords ja Adwordsremarketing). 

6. Linkit ulkopuolisiin verkkosivustoihin

Redorent saattaa sisällyttää Verkkosivustolle linkkejä kolmansien ylläpitämille verkkosivustoille tai muihin digitaalisiin palveluihin. Tällaisten linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Verkkosivustolta. Redorent ei valvo tai tarkista ulkopuolisten verkkosivustojen tai palvelujen sisältöä, eikä vastaa niiden oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. 

7. Käyttäjän vastuu

Käyttäjä on vastuussa Verkkosivuston sisältämän palvelun edellyttämän käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta sekä näiden käytöstä. Redorent ei vastaa ongelmista ja vahingoista, jotka johtuvat käyttäjän huolimattomasta tunnusten säilyttämisestä tai tunnusten joutumisesta ulkopuolisten haltuun. Käyttäjä on korvausvelvollinen Redorentille ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksenvastaisista toimistaan. 

8. Yhteystiedot

Redorent Oy
Joensuunkatu 7, 24100 Salo
info@redorent.fi

Jaa tämä: