KÄYTTÖEHDOT VUOKRANANTAJALLE

Voimassa 1.1.2019 alkaen
Palveluntuottaja:
Redorent Oy, Y-tunnus 2773884-9
Joensuunkatu 7, 24100 Salo
info@redorent.fi

1. Yleistä

Näissä ehdoissa määritellään Redorent Oy:n (jatkossa ”Redorent”) tuottaman ja ylläpitämän vuokranantajille suunnatun Redorent-verkkopalvelun (jatkossa ”Palvelu”) käyttöehdot. 

Rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi vuokranantaja vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä rekisteröitymishetkestä alkaen. 

Redorent vahvistaa rekisteröinnin lähettämällä vuokranantajalle sähköpostin. 

2. Palvelun kuvaus

Palvelun tarkoituksena on helpottaa vuokranantajien ja vuokralaisten kohtaamista sekä vuokrasuhteen solmimista osapuolten välille. Palvelun avulla vuokranantaja luo Palveluun vuokrakohdeilmoituksen kohteesta, johon hän haluaa löytää sopivan vuokralaisen. 

Palvelu helpottaa vuokranantajaa löytämään ja valitsemaan itselleen vuokrakohteeseensa sopivan vuokralaisen listalta, jonka Palvelu vuokralaisprofiilin luoneista vuokrakohdetta hakeneista vuokralaisista tuottaa. Vuokralaislistaus tuottaa vuokranantajalle tiedon vuokrakohdetta hakeneiden vuokralaisten soveltuvuudesta vuokranantajan vuokrakohteeseen vertaamalla vuokralaisten itse antamia tietoja sekä näiden luottotietoja suhteessa vuokrakohteeseen. 

Vuokranantaja voi Palvelun avulla helposti hallita vuokrakohteeseensa hakeneiden vuokralaisten hakemuksia, kutsua vuokralaisia näyttöihin vuokrakohteeseen, karsia vuokralaislistalta näkemyksensä mukaan sopimattomat vuokralaiskandidaatit sekä ilmoittaa valitsemalleen vuokralaiselle siitä, että hänet on valittu vuokrakohteen vuokralaiseksi. 

Vuokranantaja voi laatia Palvelun avulla henkilökohtaisella käyttäjätilillään elektronisen vuokrasopimuksen, jonka hallinnointi ja allekirjoitus voidaan tehdä joko Palvelussa sähköisesti tai tulostamalla vuokrasopimus allekirjoitettavaksi paperiversiona. 

Lisäpalveluna vuokranantaja voi ostaa Redorentilta Vuokrahallinta-palvelun, joka sisältää vuokrareskontran ylläpidon, vuokrien perinnän, maksuhuomautukset ja oikeudellisen perinnän. Vuokrahallinta-palvelun tilaajalla on mahdollisuus ottaa vuokrakohteeseen lisämaksullinen ryhmävakuutusmuotoinen Lähitapiolan huoneistoturvavakuutus.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytössä ympärivuorokautisesti. Redorentilla on oikeus rajoittaa Palvelun käyttöä kokonaan tai osittain Palvelun muutosten, huollon, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Redorent pyrkii mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan nettisivuillaan tällaisista katkoksista vuokranantajalle hyvissä ajoin. 

3. Redorent muuttotarkastus

Muuttotarkastus-palvelua voi käyttää vuokranantaja tai vuokralainen. 

Redorentin Muuttotarkastus-palvelua käytetään vuokra-asunnon kunnon dokumentointiin vuokralaisen muutettaessa tai kun vuokrasopimus on päättynyt ja vuokralainen muuttaa pois asunnosta. Vuokralainen voi myös voimassa olevan vuokrasuhteen aikana dokumentoida asunnon, jos ei ole sitä tehnyt asuntoon muuttaessa. Vuokralainen pystyy välittämään muuttotarkastuksen yhteenvedon vuokranantajalleen ja näin turvaamaan omat oikeutensa. 

Redorentin tarjoama palvelu on ainoastaan alusta asunnon dokumentointiin, eikä Redorent vastaa tai ota kantaa osapuolten erimielisyyksiin liittyen asunnon kuntoon, kulumiseen tai mahdollisiin vaurioihin, jotka ovat syntyneet vuokrasuhteen aikana. 

Redorent säilyttää kohteen dokumentointitietoja niin kauan kuin rekisteröitynyt käyttäjä näkee sen tarpeelliseksi. Rekisteröitynyt käyttäjä voi koska tahansa poistaa tietonsa palvelusta. 

Redorentin muuttotarkastus palvelu on kaikille käyttäjille täysin maksuton palvelu. 

4. Vuokranantajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Rekisteröitymällä Palveluun, vuokranantaja saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. 

Vuokranantajan tulee olla vähintään 18-vuotias, täysivaltainen luonnollinen henkilö. 

Oikeushenkilöasiakkaita (yritysasiakkaita / vuokranvälittäjiä) kehotetaan ottamaan yhteyttä Redorentin asiakaspalveluun puh. 020 128 08 00 / info@redorent.fi rekisteröityäkseen Palvelun käyttäjäksi. 

Vuokranantaja antaa rekisteröityessään Redorentin vaatimat rekisteröintitiedot, sähköpostiosoitteen ja salasanan, joiden avulla Redorent tunnistaa vuokranantajan tämän käyttäessä Palvelua. 

Vuokranantajan antama sähköpostiosoite toimii Palvelun käyttäjätunnuksena. Salasanan tulee olla vähintään kahdeksan merkkiä pitkä ja sen tulee sisältää vähintään yksi iso kirjain (A-Z) ja yksi pieni kirjain (a-z), yksi numero (0-9) ja yksi erikoismerkki (. , : ; > * – + = ! ? @ $ & ( ) /). 

Vuokranantaja sitoutuu käyttämään ja säilyttämään huolellisesti henkilökohtaista salasanaansa ja käyttäjätunnustaan. Vuokranantaja ei saa luovuttaa käyttäjätunnusta ja salasanaa kolmannelle ja on vastuussa niiden käytön asianmukaisuudesta. 

Vuokranantaja vakuuttaa, että hänellä on oikeus vuokrakohteeseen, johon hän hakee Palvelun kautta vuokralaista. Vuokranantaja takaa vuokrakohteesta Palvelun kautta annettujen tietojen oikeellisuuden. 

Vuokranantajan ja vuokralaisen välillä solmitut sähköisesti allekirjoitetut vuokrasopimukset tallentuvat automaattisesti sekä vuokranantajan että vuokralaisen käyttäjätilille. Sähköisesti allekirjoitetun vuokrasopimuksen voi myös tallentaa Palvelun ulkopuolelle joko sähköisesti tai paperiversiona. 

Vuokranantaja voi sähköisen allekirjoituksen sijaan valita, että vuokrasopimus allekirjoitetaan paperiversiona, jolloin allekirjoitettu vuokrasopimus ei automaattisesti taltioidu vuokranantajan Palvelussa olevalle käyttötilille. 

Vuokranantaja vastaa Palveluun toimittamiensa tietojen totuudenmukaisuudesta ja siitä, että ne vastaavat Palvelun käyttötarkoitusta ja että hän ei Palvelua käyttäessään aiheuta häiriötä muille käyttäjille eikä loukkaa muiden käyttäjien eikä Redorentin oikeuksia. 

Vuokranantaja sitoutuu ilmoittamaan Redorentille välittömästi, mikäli hänen rekisteröinnin yhteydessä antamat tiedot muuttuvat. 

Vuokralaiset ovat antaneet vuokralaisprofiilissaan olevat tiedot itsestään ja vuokraustarpeestaan ainoastaan hakeakseen Palvelussa ilmoitettua vuokrakohdetta. Palvelun kautta luovutettava vuokralaislista on tarkoitettu vain vuokranantajan henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön ja vuokranantaja sitoutuu olemaan käyttämättä vuokralaislistaa muuhun tarkoitukseen kuin vuokralaisen hakuun vuokrakohteelleen. Vuokranantaja sitoutuu olemaan luovuttamaan palvelun kautta vuokralaisista saatuja tietoja edelleen kolmansille osapuolille. Vastuu vuokralaisen valinnasta on yksin vuokranantajalla. 

Vuokranantaja vastaa kaikista Palvelun käyttömaksuista kulloinkin voimassaolevan Redorent -palveluhinnaston mukaan. 

Palvelun käyttö täydessä laajuudessaan edellyttää, että vuokranantajalla on internetyhteys ja hänen tulee käyttää aina uusimpia selaimia ja mahdollistaa niiden rajoittamaton toiminta tietokoneellaan (muun muassa sallimalla evästeet). Vuokranantaja vastaa siitä, että hänen käytössään on Palvelun käyttöä varten tarpeelliset laitteet sekä näihin laitteisiin sekä niiden suojaukseen liittyvistä kustannuksista. Palvelun käyttö voi olla rajoittunutta, jos vuokranantaja käyttää vanhentunutta tai poikkeuksellista teknologiaa. 

5. Redorentin oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Redorent voi olla julkaisematta vuokranantajan antamia tietoja vuokrakohteesta tai muokata niitä, jos se katsoo, että tiedot ovat harhaanjohtavia tai loukkaavia, sisältävät asiaankuulumatonta aineistoa, ovat näiden ehtojen vastaisia tai eivät muusta syystä kelpaa julkaistavaksi Palvelussa.

Redorent toimii ainoastaan vuokralaisten profiilien välittäjänä ja tarjoaa vuokranantajan käyttöön listan vuokrakohdetta hakeneista vuokralaisista. Redorent ei vastaa vuokralaisen valinnasta. Redorent ei takaa vuokralaisen antamien tietojen oikeellisuutta eikä ole vastuussa vuokralaisen profiilissaan antamista vääristä tiedoista. Redorent ei takaa vuokralaisen löytymistä Palvelussa eikä ole vastuussa siitä, löytääkö vuokranantaja Palvelun kautta vuokrakohteeseensa vuokralaisen. 

Redorent ei vastaa elektronisen vuokrasopimuksen ehtojen soveltumisesta vuokrakohteeseen eikä ehtojen noudattamisesta. Elektronisen vuokrasopimuksen ehtoja sovelletaan vuokranantajan ja vuokralaisen välille syntyvään sopimussuhteeseen. Redorent ei ole vuokrasopimuksen osapuoli vaan vuokrasopimus syntyy vuokranantajan ja vuokralaisen välille. Vuokrasopimuksen sisältö on tekijänoikeuksien suojaamaa ja kaikki Palvelun kautta solmittuihin vuokrasopimuksiin liittyvät tekijänoikeudet kuuluvat Redorentille. 

Redorent ei vastaa siitä, että kaikkia vuokria ei saada perityksi vuokralaiselta, jos vuokranantaja on ottanut käyttöön reskontrapalvelun. 

Redorent ei vastaa järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoista Palvelun käytössä, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. Redorentillä on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä esim. Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi. 

Redorentilla on tietoturvasyistä, milloin tahansa oikeus edellyttää vuokranantajaa vaihtamaan tämän käyttäjätiliin liitetty salasana. Redorentin edellyttämät salasanamuutokset tulee toteuttaa viivytyksettä ja niiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa hetkellisiä katkoksia vuokranantajan Palvelun käyttöön. 

Redorentilla on oikeus perua ja evätä vuokranantajan Palvelun käyttö sellaiselta vuokranantajalta, jonka antamat tiedot se on havainnut epäluotettaviksi tai epäasiallisiksi tai jos Redorent havaitsee vuokranantajan toimineen näiden käyttöehtojen tai lain määräysten vastaisesti. 

Redorent ei ole vastuussa minkään muun verkkosivuston sisällöstä, mukaan lukien ne sivustot, joilta vuokranantaja on siirtynyt sivustolle tai jolle vuokranantaja siirtyy sivustolta. Redorentin kotisivuilla mahdollisesti olevat linkit kolmannen osapuolen verkkosivustolle eivät tarkoita, että Redorent olisi tarkastanut tai hyväksynyt näiden kolmannen osapuolen verkkosivustojen sisällön. Redorent ei ole vastuussa kolmannen osapuolen sivustojen tai niillä olevien tietojen oikeellisuudesta. 

Redorent on velvollinen säilyttämään vuokranantajan käyttäjätilille luodut ja tallennetut vuokrakohdeilmoitukset siihen saakka, kunnes vuokrakohdeilmoitus on tuottanut 50 vuokrakohdehakemusta tai siihen saakka, kun vuokrasuhde vuokranantajan ja vuokralaisen välille on solmittu Palvelussa. Redorent on velvollinen säilyttämään vuokranantajan ja vuokralaisen välille tehdyt vuokrasopimukset niiden voimassaoloajan lisättynä yhdellä kuukaudella.

6. Peruuttamisoikeus

Palvelu suoritetaan viivytyksettä julkaisemalla vuokrakohdeilmoitus vuokranantajan luotua vuokrakohdeilmoituksen ja maksettua Redorentille palveluun kohdistuvan maksun. Luomalla Palveluun vuokrakohdeilmoituksen vuokranantaja antaa nimenomaisen suostumuksensa siihen, että Palvelu suoritetaan kokonaan ennen kuluttajansuojalain mukaisen peruuttamisoikeuden päättymistä. 

Vuokranantajalla ei vuokrakohdeilmoituksen julkaisun jälkeen ole kuluttajansuojalain mukaista oikeutta peruuttaa Palvelua. 

Vuokranantajalla on oikeus syytä ilmoittamatta peruuttaa reskontrapalvelu ilmoittamalla tästä Redorentille 14 päivän kuluttua reskontrapalvelua koskevan sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin vuokranantaja on saanut pysyvällä tavalla palvelua koskevat ennakkotiedot. 

Jos vuokranantaja peruuttaa sopimuksen, hän on velvollinen korvaamaan Redorentille reskontrapalvelun kustannukset niiltä osin kuin Redorent on sopimuksen mukaisesti tosiasiallisesti suorittanut palvelua ennen sen peruuttamista. 

Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siitä tulee ilmetä seuraavat tiedot: 

– vuokranantajan etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus 

– ilmoitus peruuttamisesta 

– paikka ja päiväys 

Peruuttamisilmoitus on toimitettava sähköpostitse osoitteella info@redorent.fi. Vuokranantaja voi käyttää peruuttamisilmoituksen tekoon peruuttamislomaketta. 

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että vuokranantaja lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä. 

7. Hinnoittelu 

Redorent pidättää oikeuden muuttaa hintoja tai laskutusperusteitaan ilmoittamalla tästä vuokranantajalle sähköpostitse hyvissä ajoin viimeistään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Jos arvonlisäverokanta tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkisoikeudellinen maksu muuttuu, Redorentillä on oikeus välittömästi muuttaa hintoja näitä muutoksia vastaavasti. 

Redorent laskuttaa vuokranantajalta hinnaston mukaisen kertamaksun vuokrakohdeilmoituksen luomisen yhteydessä lähettämällä tälle sähköpostilaskun. 

Redorent perii vuokranantajalta reskontrapalveluja koskevat kuukausimaksut etukäteen kolmen kuukauden jaksoissa lähettämällä tälle sähköpostilaskun. 

Redo re n t O y J o e ns uu nk a t u 7 , 2 4100 Sa l o Bu s i n e s s I D 2 7 7 3 8 8 4- 9 + 3 5 8 ( 0 ) 20 1 2 8 0 8 0 0 i n f o@r edo r e n t . f i WWW. REDO. RENT 

KÄY T TÖEHDOT VUOKRANANTA J AL LE S i v u 6 / 7 

Vuokranantajalla on reskontrapalveluja koskeva kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän peruutusoikeus. Vuokranantaja voi käyttää peruutusoikeuttaan ilmoittamalla siitä Redorentille kirjallisesti lähettämällä peruutusilmoituksen sähköpostitse osoitteeseen info@redorent.fi viimeistään 14 päivän kuluttua reskontrapalveluja koskevan sopimuksen tekemisestä. 

Vuokranantaja voi milloin tahansa irtisanoa Palveluun liittyvän reskontrapalvelun välittömin vaikutuksin. Vuokranantaja sitoutuu reskontrapalvelun irtisanoessaan välittömästi ilmoittamaan vuokralaiselle maksutietojen muutoksesta. 

Mikäli vuokralainen reskontrapalvelun irtisanomisen jälkeen suorittaa edelleen maksuja Redorentille on Redorentillä oikeus tällaisen ohisuorituksen johdosta periä vuokranantajalta 10 euron käsittelymaksu per virheellisin tiedoin tehty suoritus. Redorent vähentää käsittelymaksun tilittäessään maksusuorituksen edelleen vuokranantajalle.

8. Muutokset käyttöehtoihin ja -edellytyksiin

Redorent pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta vuokranantajalle sähköpostitse ja kotisivuillaan vähintään 30 päivää ennen muutosten voimaantuloa. 

9. Vahingonkorvausvastuu

Redorent on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle ainoastaan Redorentin törkeästä huolimattomuudesta aiheutuneen välittömän vahingon. Redorent korvaa ainoastaan vuokranantajalle vahingon selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset. Redorent ei vastaa vuokranantajalle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista. Ellei vuokranantaja ryhdy kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi, hän vastaa itse vahingosta tältä osin. 

Redorent ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä voidaan pitää sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Redorentin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. 

10. Sopimuksen siirtäminen

Redorentilla on oikeus vuokranantajaa kuulematta siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle, jolla on vastaava oikeus siirtää sopimus edelleen. 

11. Tietosuoja

Redorent käsittelee vuokranantajien henkilötietoja Palvelua koskevan tietosuojaselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Vuokranantajan tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa www.redo.rent/tietosuojaseloste-vuokranantajarekisteri/. Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojaselosteessa kuvatuin tavoin. 

12. Valvontaviranomainen

Redorentin toimintaa valvoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston alainen kuluttaja-asiamies www.kkv.fi. 

13. Erimielisyydet ja sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 

Käyttöehtojen soveltamisesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla ja mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeus. 

Vuokranantajan, joka on luonnollinen henkilö, Redorentiä vastaan esittämä kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuva vaatimus voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä vuokranantajalla on Suomessa kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. 

Vuokranantajalla, joka on kuluttaja-asemassa, on myös oikeus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (http://kuluttajariita.fi/fi/). 

14. Vuokranantajan hyväksyntä ja vahvistus

Luodessaan vuokrakohdeilmoituksen vuokranantaja hyväksyy nämä käyttöehdot kehittynyttä sähköistä allekirjoitusmenetelmää käyttäen. 

Redorent toimittaa vuokranantajalle tämän hyväksynnän jälkeen sähköpostitse vahvistuksen tehdystä sopimuksesta, etämyynnin ennakkotiedot ja peruuttamislomakkeen. 

Jaa tämä: